Güney İlleri Tabip Odaları

Gaziantep-Kilis Tabip Odası

www.gazianteptabip.org.tr


Adana Tabip Odası

http://www.adanatabip.org.tr/


Mersin Tabip Odası

http://www.mersintabipodasi.org.tr/


Hatay Tabip Odası

http://www.hataytabip.org.tr/


Kahraman Maraş Tabip Odası

http://www.kmarastabip.org.tr/


Adıyaman Tabip Odası

http://www.adanatabip.org.tr/


Şanlı Urfa Tabip Odası

http://www.urfatabip.org/