Sevgili Ersin’imizi asla unutmayacağız! 

BASINA ve KAMUOYUNA

SAĞLIKTA ŞİDDETE  ve COVİD-19’A KURBAN VERDİĞİMİZ  KAHRAMANLARIMIZI ANIYOR,  HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ.

Bugün 17 Nisan, Meslektaşımız, canımız  sevgili Dr.Ersin Arslan’nın  hayatının baharındayken aramızdan ayrılışının 8.yıl dönümü.  Bir hasta yakını tarafından haince, kalleşçe planlanmış bir saldırı sonucu şehit verdik Sevgili Ersin’i.  Bugün ‘’Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ‘’.  Geçen zaman ne acımızı, ne özlemimizi ne de öfkemizi hafifletmedi.

2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programının hayatımıza soktuğu uygulamalar, mevcut sağlık alt yapısı ve çalışan sayılarıyla karşılanması mümkün olmayan kışkırtılmış hasta talebi, sağlık çalışanlarını düşünmeyen, sağlık hizmetlerinde niteliksel bir iyileşme sağlamayan, hastayı müşteri gözüyle gören ve sadece hasta odaklı düzenlemeler ve yaklaşımlar,  yöneticilerin itibarsızlaştırıcı, hedef gösteren söylemleriyle birleşip, biz sağlık çalışanları için katlanılmaz boyutlara ulaşan ve maalesef  toplumsal salgın haline gelen bir sağlıkta şiddet iklimini oluşturdu.  Bugüne kadar hep birlikte korkunç bir süreç yaşadık.  Defalarca öldürüldük, kafamızda kaldırım taşları parçalandı, yerlerde sürüklenip, tekme tokat dövüldük, her türlü küfür, tehdit ve hakarete maruz kaldık.

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak 2007 yılından bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık kuruluşlarının çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba gösterdik, birçok eylem yaptık.  Bu konuda kapsamlı ve caydırıcılığı olan sağlıkta şiddet yasası önerilerimiz ve taleplerimiz oldu. Ancak 10 yılı aşkın süredir, bu güne kadar caydırıcılığı sağlayacak düzenlemelerin yapılması talebimiz ısrarla görmezden gelindi.

Ancak COVİD-19  salgını nedeniyle sağlık personelinin, yaşam riski altında ağır çalışma koşulları altında çalışmasına duyulan ihtiyacın görünür olduğu günlerde, bu yönde bir adım atılarak 15 Nisan 2020 tarihinde Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza arttırımını öngören yasa TBMM’de oy birliği ile kabul edildi.

Bu yasa değişikliği  ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen; kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarına karşı verilecek cezaların; yarı oranında arttırılması, hapis cezalarının ertelenmemesi, şiddet faili hastaya ya da yakınına sağlık hizmetinin bu suçun mağduru olan sağlık personeli  dışındaki bir başka sağlık personeli tarafından verilmesine yönelik düzenleme kabul edilmiştir.

Bu “Sağlıkta Şiddet Yasasını” Türk Tabipleri Birliği’nin ve Tabip odalarının kazanımı olarak değerlendiriyor ve ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı, sağlık personelini şiddet nedeniyle kaybettikten; sayılamayacak kadar çok sağlık personeli fiziki ve ruhsal olarak yaralandıktan sonra;  bu yasanın çıkarılmış olmasından buruk bir memnuniyet duyuyoruz.  Yine de bu burukluğumuza rağmen yıllardır şiddete uğrayan ve mağdur edilen binlerce hekim ve sağlık çalışanı adına bu düzenlemenin yasalaşmasında emeği geçen, TTB hukuk bürosu ve TBMM’de gündem yapan hekim milletvekilleri başta olmak üzere olumlu oy kullanan bütün parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca şiddetti önlemede koruyucu caydırıcı yasaların tek başına yeterli olmayacağını bununla birlikte şiddete neden olan sağlığın alt yapısal sorunlarının acilen çözülmesini,  popülist politikaların ve söylemlerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Yıllardır bu kadar yok sayılan ve değersizleştirilen biz sağlık çalışanları ; Covid 19 salgınıyla mücadelede hayatlarımızı ortaya koyduğumuz bugünlerde  fark edilir olduk, alkışlanıp kahraman ilan edildik. Ancak bilinmelidir ki bizler mesleğimizin evrensel değerlerine olan inancımız, onurumuz ve yüz yıllardır ettiğimiz yemine sadık kalarak dünde, bugünde, gelecekte de mesleğimizi aynı özveri ve dürüstlükle, kahramanca yaptık, yapıyoruz ve yapacağız!

Sevgili Ersin Arslan nezdinde sağlıkta şiddetin kurbanı bütün sağlık şehitlerimizi ve Covid 19 salgınıyla mücadelede, ülkemizin dört bir köşesinde yaşama yönelik kaygılarını, kendi ihtiyaç ve önceliklerini bir kenara bırakıp hastanelerde, ambulanslarda, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde salgına karşı savaşan, halkın sağlık ve yaşam hakkı için çabalarken, günlerce ailelerini, çocuklarını, sevdiklerini göremeden,  yitirdiğimiz kahraman meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı yani mücadele arkadaşlarımızı andığımız bugün de acımızı, özlemimizi ve öfkemizi içimize gömüp; Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran bu salgınla mücadelede  alkışta beklemeden, halkımızın sağlığını koruma noktasında asla geri adım atmayacağımızı kararlılıkla bir kez daha ifade ediyoruz.

COVID-19 salgını nedeniyle yitirdiğimiz vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz, aynı zamanda salgın nedeniyle yoğun bakımlarda, servislerde yatan hastalarımıza, bu mücadelede yaşam savaşı veren ya da hastalanıp iyileşmeyi bekleyen tüm meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sevgilerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Halen kahramanca ve fedakarca çalışmakta olan ve bu uğurda yitirdiğimiz sağlık çalışanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız.  Bütün sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz, teşekkür ediyoruz!

Sevgili Ersin’imizi asla unutmayacağız!

Başka  ERSİN’ler ölmesin dileklerimiz ve umudumuzla…

Op. Dr. Ramazan Sürücü Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı

Gaziantep Detay Gazetesi

Gaziantep Ekspres Gazetesi