Sağlıkta Şiddet konulu basın açıklaması

 

03.04.2019

BASIN AÇIKLAMASI

Bir ay içinde  İstanbul’da bir meslektaşımız hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için silahla tehdit edildi ve darp edildi.

Samsun’da bir meslektaşımız işe giriş raporu düzenlemediği için  devletimizin bilgilendirme hattı olan 184 SABİM hattı aracılığı ile “kafasına silah dayayacağım” diyerek tehdit edildi.

İzmir’de Bir meslektaşımız “ ASM’ye gelmeyen “ bir hastanın eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darp edildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta Dr’u darp etmek için yanına 10 kişiyi daha alarak gelmişti. Üstelik muayene olmak için, şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopaları ile gelmişti. Üstelik kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi devletin onayıyla  devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezinin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun bir hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Sebep “ hastanın kendisinin gelmemesi” sonuç “ ilaç yazdırmak için gelmeyen kişinin  “ yanında 10 kişiyi de alarak planlı şiddet için ASMye gelmesi.

Bu saydıklarımızın hepsinde işini öz veri ile, kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında meslektaşlarımız ve bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var.

Bu saydıklarımızın hepsinde devleti temsil eden sağlık çalışanları ve usulsüz talepleri olan kişiler var.

Bu saydığımız olayların  hepsi önünde bayrağımızın dalgalandığı ve devletin onayı ile çalışılan birimlerde oluyor.

Evet biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var, bu yeminde şifa vermek var. Bu yeminde “ hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var.

Ama bu yeminde  hastanın her istediğini yapmak yok! Bu yeminde kişinin kendisi gelmeden işlem yapmak yok! Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok! Bu yeminde yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok!

Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor. Tehdit ediliyor. Darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor!

Biz öz veri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki:

Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır.

Bu yasa düzenlene kadar mevcut yasalarda var olan cezalar en üst düzeyde uygulanmalıdır.

Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarımız korunmalıdır. 184 SABİM hattı kaldırılmalıdır .

Bizler yöneticilerimize sesleniyor ve diyoruz ki yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloğa hazırız. Uygulama esnası her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Çalışanını memnun edemeyen ve koruyamayan hiç bir sistem başarılı olamaz!

Biz Halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz.

Bu gün illerimizde iş bıraktık. Bu gün burada bulunan ve burada bulunamasa da kalpleri bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşında dimdik duruyoruz!! Sayımız giderek artıyor. Hep birlikte burada ve illerimizde basın açıklamaları yapıyor ve sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek , sağlıkta şiddet’i bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz, iş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız!!!

GAZİANTEP SAĞLIKÇILAR MECLİSİ :

  • GAZİANTEP –KİLİS TABİP ODASI
  • GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
  • GAZİANTEP AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ
  • TÜRK SAĞLIK -SEN
  • GENEL SAĞLIK – İŞ SENDİKASI
  • SES