İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel İnsan Hakkıdır.

04.08.2017
BASIN AÇIKLAMASI
İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel İnsan Hakkıdır.
Dün Nizip’te bir çocuk işçinin daha tedbir alınmadığı için iş kazası sonucu vefat ettiğini öğrendik. Sevgili evladımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Üzücü ve içimizi yakan bu durum bir kez daha göstermiştir ki ‘ Önlenebilir ölüm’ lerin başında iş kazaları gelir. Toplumu , işvereni , herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli tedbirleri almak hayat kurtarır. Maliyet unsuru olarak görülmemeli. İdarenin ve Siyaset inde daha etkili olmasını bekliyoruz.
2012 yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı. Maalesef bu yasa iş cinayetlerinde Avrupa ve dünyada ilk sıralarda yer alan ülke olma durumumuzu değiştirmedi. Yasada iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını bekledik. İş güvenliği ve sağlığını arttırmasını beklediğimiz düzenlemeler Beş kez ertelendi. Nihayetinde 18.06.2017 3 yıl daha ertelendi.Geçen zaman içinde gördük ki çalışma yaşamında işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran, geçici işçilik, taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirildi. İşçileri esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına mecbur bıraktılar.Bu düzenlemeler sonucunda işçi cinayetleri hızla arttı. Çocuk İşçiliği yaygınlaştı. Son beş yılda 250 ye yakın çocuk iş kazasında hayatını kaybetti.
Meslek hastalıklarının sayısını Çalışma Bakanlığı bile bilmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verileri ile 2016 yılında 1970 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.
Ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu emekçisi ve özel sektörde çalışan işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinden mahrum olacaklardır. İş kazaları, meslek hastalıları artmaya devam edecektir. Çalışma Bakanlığı’nın “İş kazalarında hedefimiz sıfır” yaklaşımının bir anlamının olmadığını milyonlarca işçi ve kamu emekçisi artık biliyor. İşçi sağlığı hizmetlerini özelleştiren 6331 sayılı yasanın işçilerin sağlık ve güvenliklerini koruyamadığı biliniyorken, bu yasanın ilgili maddelerinin uygulanmasının ertelenmesi milyonlarca kamu emekçisi ve işçimizin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir.
– Tüm değerleri üreten işçi ve emekçilerin sağlık ve güvenliklerinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz.
– İşçi ve emekçilerin artık iş cinayetleri, meslek hastalıkları nedeniyle yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz.

En temel çalışma hakkı olan işçi sağlığı iş güvenliği sanayinin ve üretimin önünde bir köstek olarak görülüyor. İşçilerin yaşamını, kazanılmış haklarını, çalışma ve can güvenliğini bir maliyet unsuru olarak görülmesini kabul etmiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işçilerin yaşamı, kazanılmış haklar asla bir mali yük olarak görülemez, temel bir insan hakkıdır”.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm meslek odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan hayata geçirilen yasa, yönetmelik ve uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesinin mümkün olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olan yasa ve yönetmeliklerin her türlü erteleme ve geçiştirmeden vazgeçilerek ivedilikle uygulamaya alınmasının takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Adına
Dr. Hamza AĞCA
Başkan