GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI BAŞKANIMIZDAN MESLEKTAŞLARIMIZA MEKTUP!

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI BAŞKANIMIZDAN MESLEKTAŞLARIMIZA MEKTUP!
Değerli Meslektaşlarımız;
Covid-19 pandemisi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. İnsanlığın ve sağlık sistemlerinin sınandığı, eşi görülmemiş küresel bir sağlık savaşı, savaş alanı hastaneler ve savaşçıları biz sağlık çalışanlarıyız. Tüm dünyada herkesin kaçtığı bu virüsü, bizler canımız pahasına, hastane koridorlarında bekliyoruz. Her tür olağan dışı sağlık hizmetinin sunumu sırasında olduğu gibi yine risk grupları arasında ilk sıradayız. Hepimiz bireysel olarak bir yandan gündemi bir yandan, yayınlanan algoritmaları takip etmeye çalışıyoruz.
Bu zorlu ve stresli süreçte Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak aklımız ve yüreğimiz meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarındadır. Yaptığımız basın açıklamaları, gerek halkımıza gerekse sağlık bakanlığı ve ilgili kurum-kuruluşlara çağrı ve uyarılarda bulunduk. Sağlık Bakanlığına mektuplar yazıldı. Bu süreçte Sağlık çalışanlarının korunmasının, yeterli kişisel koruyucu ekipmanların sağlanmasının, çalışma düzeninin yeniden gözden geçirilmesinin aciliyetini, önemini ve zorunluluğunu ifade ettik. Tanı testlerinin yaygınlaştırılmasını talep ettik.
Geldiğimiz noktada ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne kadar 10 günlük sürede vaka sayısı 970 ve 21 ölüm gerçekleşti. Günlük yapılan testlerin yaklaşık %10’unun pozitifin çıktığını görüyoruz. Yapılan test sayısının azlığı göz önünde bulundurulduğunda; Bilim kurulundan hocalarımızın ifadelerine göre vaka sayısının saptanın yaklaşık 10 katı olduğu tahmin ediliyor. Yani tahminen 10 bin civarında pozitif vaka var ve vaka sayısındaki artış hızı ürkütücü. Dünyanın birçok yerinden sağlık çalışanlarının ölüm haberleri geliyor. Ülkemizde de her ne kadar açıklanmasa da ülkemizde de birçok meslektaşımızın ve sağlık çalışanının bu hastalıktan etkilendiğini ve bir kısmının yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte bizleri nasıl bir tablonun beklediğini kestirmek güç değil.
Halkımıza sorumluluğumuzun yanında kendimize, ailemize ve birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımıza karşı da sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım. Ekte linkini sunduğumuz, TTB’nin DSÖ’nün Salgın durumlarında; SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI, ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ başlıklı bilgilendirme notunu ve Covid19 rehberindeki algoritmaları incelemenizi rica ediyoruz.
Sağlığımızı korumak adına çalıştığımız kurumlarda bu konularda alınan tedbirleri ve uygulamaları her gün sorgulamalı ve sürecin doğru yönetimde aktif rol almalıyız. Yeni gelişecek durumlara karşı proaktif davranıp, kendi ortamımızla ilgili çözüm önerileri geliştirmeliyiz. Eksikliler konusunda tutanaklar tutup, raporlar yazarak, talep ve önerilerimizi idarecilerimize mutlaka yazılı olarak iletmeliyiz. Kentimizde ki sürecin doğru yönetilmesi konusunda, çözüm önerileri geliştirme noktasında; etkin iletişimimizin, aksaklıklarla ilgili Odamıza anlık bilgilendirmeler yapmanızın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Her meslektaşımızın bu süreçte görüş ve önerilerini paylaşması bizi zenginleştirecek ve güçlü kılacaktır.
Bu sıkıntılı süreçte örgütsel deneyimimizin, bilimsel bilgi birikimimizin ve dayanışmamızın, bütün sorunların çözümünde en büyük gücümüz olduğunu biliyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. 22.03.2020
BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
Saygılarımızla.

Op.Dr. Ramazan Sürücü
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı