Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.

                                    BASINA VE KAMUOYUNA

                                İYİ HEKİMLİĞİNİN TANIĞIYIZ !!

Dr. Şeyhmus Gökalp 23 Kasım 2020’den beri somut bir delil olmamasına rağmen gizli tanık ifadeleri ile tutuklu olarak Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinde bulunmaktadır.

Dr. Şeyhmus Gökalp Diyarbakır Tabip Odası’nın aktif üyesi olup, 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeliği yapmış, Eylül 2020 72. TTB Büyük Kongre’de delegelerin büyük çoğunluğunun oyu ile Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa göre Yüksek Onur Kuruluna seçilebilmesi için en az on beş yıllık hekim olması ve herhangi bir disiplin cezasının olmaması gerekmektedir. Meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan ve hekimlik mesleğini bu değerler üzerinden kuran bir hekimdir. Bizler meslektaşımızın iyi hekimliğinin tanıklarıyız. Ayrıca İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri ile Basın Yayın komisyonlarında da aktif olarak çalışmıştır. İşyeri Hekimliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğiticiliği, İlkyardım Eğitmenliği, Eğiticilerin Eğitimi Eğitmenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında bilirkişilik, Pnömokonyoz Okuyuculuğu, Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sunumu Eğiticiliği” Gökalp’in başlıca mesleki faaliyetleridir.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından gizli tanık beyanlarının kanıt değerinde olmadığına ilişkin kararlar olmasına rağmen Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutukluluğu halen devam etmektedir. Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılması için Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na, Dünya İşkence İle Mücadele Örgütü (OMCT) ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ortaklığındaki İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ndeki büyükelçilerine hitaben birer mektup göndermişlerdir.

Pandemi döneminde bilimsel veriler ışığında şeffaflık temelinde çalışmalarını sürdüren ve sürdürmeye devam eden Türk Tabipleri Birliği’nin bu tutuklama ile birlikte üzerinde baskı yaratılmak istenme hali, hukuk ve demokrasimiz açısından kaygı vericidir

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in adil yargılanma isteğinin anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak daha fazla gecikmeksizin haksız tutukluluğunun sonlanmasını talep ediyoruz.

                                 GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

HABER LİNKLERİ:

SABAH GAZETESİ

SAĞLIK DÜNYASI

DEVHABER

EKSPRES GAZETESİ