Artık yeter,  sağlıkta şiddet acilen sona ERSİN !!!

 

Değerli Meslektaşlarımız;

6 Ağustos 2019  günü 25 Aralık Devlet Hastanesinde  Göz Hastalıkları Uzmanı meslektaşımız, heyet ve poliklinik hastalarına bakıp yoğun bir günün sonunda evine gitmek için aracının yanına geldiğinde, kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından haince saldırıya uğrayıp bıçaklanmıştır.

Olaydan hemen sonra yönetim kurulu olarak meslektaşımızın yanında olduk ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuksal sürecin yakından takipçisi olacağız.  Her türlü hukuki ve manevi desteğimizle  meslektaşımızın ve meslektaşlarımızın  yanında olacağız.

Artık yeter,  sağlıkta şiddet acilen sona ERSİN !!!

Konuyla ilgili basın açıklamamız ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Op. Dr. Ramazan SÜRÜCÜ

Tabip Odası Başkanı

 

BASIN AÇIKLAMASI

BUGÜN YİNE BIÇAKLANDIK EY HALKIM DOKTORUNA SAHİP ÇIK !!!
28 haziran 2019 da Mücahitler Devlet Hastanesi Plastik cerrahi uzmanı arkadaşımızın hiçbir tıbbi aciliyeti olmayan hastanın lipom ameliyatını hemen yapmadığı gerekçesiyle ve 2 Ağustos 2019 da Ersin Arslan Devlet hastanesi acil servisinde bir meslektaşımızın iğne yaptırmak için sıra beklemek istemeyen bir hasta tarafından darp edilmelerinin ardından, henüz yaraları daha iyileşmemişken, maalesef 6 Ağustos 2019 günü 25 Aralık Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı meslektaşımız, heyet ve poliklinik hastalarına bakıp yoğun bir günün sonunda evine gitmek için aracının yanına geldiğinde, kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından haince saldırıya uğrayıp bıçaklanmıştır. Meslektaşımızın müdahalesi aynı hastanedeki arkadaşları tarafından yapılmış olup, yatışı sağlanmış ve tedavisi devam etmektedir.
Hastanenin görüntü kayıtlarında saldırganın poliklinik çıkışından itibaren meslektaşımızı izlediği ve otoparkta yalnız yakaladığı anda haince saldırdığı saptanmıştır. Bu planlı bir saldırıdır.
Daha dün yaşanan sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili yaptığımız basın açıklamasında 2018 verilerine göre son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 46 bin 361 şiddet vakasının kayıtlara geçtiğini ifade etmiş ve SAYIN YETKİLİLER SAĞLIKÇIYA ŞİDDET SİZİ MUTLU MU EDİYOR!!! diye sormuştuk.
Gerçekten korkunç rakamlar bunlar. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak defaaten basın açıklamaları ve nöbet eylemleri yaparak, konunun ciddiyetine dikkat çekmeye çalıştık, çözüm önerileri sunduk. Sağlıkta yapısal sorunlarla birlikte büyüyen şiddetin katlanılmaz boyutlarda olduğunu, önleyiciliği olan bir Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını ve sağlıkta yapısal sorunların çözülmesini talep ettik. Ayrıca bu konuda çözüm ortağı olma yönünde irade ortaya koyduk.
Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Sağlıkta şiddet iktidarın biz hekimleri ve sağlık çalışanlarını yok sayan, değersizleştiren, sağlığın alt yapı sorunlarını çözmeyen, etkin, önleyiciliği olan bir şiddet yasası talebimizi duymazdan gelen, halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti vermemizi sağlamayan popülist politikalarının sonucudur.
Halkın sağlığını ve biz sağlık çalışanlarını kendi siyasi rantları bir araç olarak görmektedirler. Hasta ile hekimi karşı karşıya getirmek, bu toplum için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hekim hasta ilişkisinin insani boyutunu görmezden gelen, uzlaşmaya dayanmayan, hasta memnuniyetiyle birlikte, çalışan memnuniyetini dikkate almayan ve dayatmacı bir politikanın, sağlık ortamını iyileştirmediği ve iyileştirimeyeceği gün gibi ortadır.
Bu kadar ölmemize, yaralanmamıza, ruhumuzda oluşan travmalara ve feryatlarımıza bu kadar duyarsız kalınmasını anlamlandıramıyorum. İktidarın ve sağlık bakanlığının çağrılarımızı dikkate alması için daha ne kadar ölmeliyiz, yaralanmalıyız bilemiyorum.
Üzülerek ifade ediyorum ki, iktidar halkın sağlığına ve hekimlere olan bu düşmanca tavrından vaz geçmelidir. Bir an öce gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir.
Duyarlı halkımıza sesleniyorum, ‘Bugün yine bıçaklandık ey halkım doktoruna sahip çık’. Böyle devam ederse çok yakında hastalandığınızda şifa arayacağınız hekim kalmayacak.
Medyaya sesleniyorum ‘Sağlıkla ilgili haberlerinizde kullandığınız olumsuz dilden ve hedef gösterici üslubunuzdan vazgeçin’
Meslektaşlarımıza sesleniyorum, ‘Bu saldırılar hekimliğe ve onurumuza yapılmaktadır. Onurunuza sahip çıkın’.
Bugünkü geçmiş olsun ziyaretinde yaralanan meslektaşımın ve kendisi de hekim olan eşinin ruhlarında incinmeyi ve acıyı hissetmiş bir hekim olarak, varlığına kutsallık atfedilen, temelinde merhamet ve özveri olan hekimlik mesleğine ve hayatlarını insan yaşamına adamış biz hekimlere karşı yapılan bu çirkin saldırıları nefretle kınıyor ve bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
Sağlıkta şiddet acilen sona ERSİN !
Op.Dr. Ramazan Sürücü
Gaziantep Kilis Tabip Odası YK Başkanı

GAZETE HABERİ