ARTIK YETER!

 

Sağlıkta şiddet hız kesmiyor Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yine hasta yakınları tarafından zor kullanılarak ameliyathaneye girilmiş ve cam çerçeve kırılarak sağlık çalışanları tehdit edilmiştir. Tek tesellimiz herhangi bir hekim ve sağlık çalışanının fiziksel bir zarara uğramamış olmasıdır. Biz hekimler ve sağlık çalışanları sağlıkta şiddete karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsanca, huzurlu ve güven içinde bir çalışma düzenini idare sağlamak zorundadır.

TTB her davaya müdahil olacaktır.

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!