14-15 MART 2022 BÜYÜK G(ö)REV!

Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya ve hep birlikte sonuç alıncaya kadar mücadelemize devam ediyoruz.

“Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız”

Değerli basın mensupları, bugün 84 milyon vatandaşımızın aile hekimlerini temsilen SAĞLIK BAKANLIĞINA TEKRAR SESLENİYORUZ; Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve

“Zorunlu Aşı Uygulaması”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Zorunlu Aşı Uygulaması” görüşü  Giriş Bulaşıcı hastalıklar ve bunlara bağlı salgınlar insanlık

8 ŞUBAT G(ö)REV EYLEMİ HK.

Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz! Ekonomik ve Özlük Haklarımız, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deyiz! Bugün Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanları

14-15 Mart G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu

Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)revidir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya