SGK’ nın açığını hasta ödüyor

07.03.2018

SGK’ nın açığını hasta ödüyor

Geçtiğimiz günlerde 2 meslektaşımızın yaptığı araştırmayı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.

Sayıştay’ın ilgili raporuna göre;  Sağlık alanında, vatandaşlardan elde edilen gelir,

sağlık giderlerini karşılıyor ve 16 milyar lira civarında bir fazla veriyor. Buna  karşın, yurttaşların 14 farklı kalemdeki fark ya da benzer ücretleri ödediğini biliyoruz; bu ödemelerin “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) diğer açıklarını kapatmak için” mi kullanıldığını ilgililere soruyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Güvenlik Bakanlığı TBMM Plan Bütçe sunumlarından elde edilen bilgilerle hazırlanan rapora göre; Genel Sağlık Sigortası fonuna ilişkin gelir ve giderlere bakıldığında 2016’da toplam 82.602.632.187 lira tutarında gelir elde edilirken; toplam 66.128.995.542 lira tutarında gider olduğu görüldü.

 Kanunda “Genel Sağlık Sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz ve sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz” hükümleri yer almasına rağmen, genel sağlık sigortası fonunda kalması gereken 16.473.636.644 lira tutardaki miktar Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullanıldı.

ALACAKLAR TOPLANAMIYOR

Gelir- gider tablosunda görüldüğü gibi açığın en önemli nedeni emeklilik prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılaması. Yani primlerin toplanması için yeterince gayret gösterilmezken, kolay yol tercih edilerek yurttaş daha fazla sağlık harcamasına zorlanıyor.

Biliyoruz ki Hastanelerde  14 Kalem katkı ve katılım payı alınabilir.

İşverenlerin sigorta prim borçlarını öde(ye)medikleri, için işverenlerden alacaklarını alamayan, prim borçlarını toplayamayan veya bu gayreti göstermeyen Sosyal Güvenlik Kurumu;

Genel sağlık sigortası prim gelirleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetlerini karşıladığı halde hastanelerde muayene olabilmek, eczanelerde ilaç alabilmek için katkı, katılım payı, ilave ücret adı altında vatandaşlardan ücret mi almaktadır?

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

       Yönetim Kurulu Adına

           Dr. Hamza AĞCA

         Tabip Odası Başkanı