Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ‘Acil Nöbet’ konusunda “aile hekiminin muhatap olduğu kitlenin karşısında daha fazla zamanda bulunmasını istiyoruz” diyerek asıl niyetini ortaya koymuştur.

Bunun için;

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları için acillerde ve 112’lerde nöbet denediler. Olmadı olamazdı da. Çünkü gerçekçi değildi. Bunu anlamak için uyarmak, bilgilendirmek yetmedi. Binlerce Aile Hekimliği çalışanının aktif boykotu gerekti.    Acil sağlık hizmetlerinde alanı dışındaki uzmanları ve aile hekimlerini çalıştıramazsınız. Uzman hekim, aile hekimi ve pratisyen hekim üyelerimizin tümü yanlış sağlık politikasından zarar görmektedir ve hep birlikte mağdur olmaktadır. Gelinen aşamada hastane kadrolarını ihtiyaca göre planlayamayan ve sorunların ortaya çıkmasına neden olan da, çözüm üretmek konusunda samimiyetle adım atması gereken de sizlersiniz.  Gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir çalışma yürütmek zorundasınız.  Bu noktada yangın yerine gelmiş acil servislerin biraz olsun rahatlaması için ivedilikle yapılması gerekenler şunlardır: •       Kamu hastaneleri birliklerindeki pratisyen hekim kadro sayısının artırılması ve eksik kadroların tamamlanması gerekmektedir. •       Yerellerde tabip odalarının da içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının örgütleri ile idareciler bir araya gelerek çözüm sağlanmasında birlikte değerlendirmeler yapabilmelidirler. •       Acil tıp uzmanlarının kısa sürede yeterli düzeye çıkmayacağı açık olduğundan pratisyen hekimlerin acil servilerde çalışmaları için, acillerde çalışan hekimlerin ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi de dahil olmak üzere gerekli düzenleme yapılmalı, niteliği artırmak için gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.  Öğretim üyesinden uzmanına, aile hekiminden işyeri hekimine, pratisyen hekimine kadar ayrımsız tüm hekimlerin örgütü olan TTB ve tabip odaları yukarıda değinilen acil tedbirler alınmadan, sağlık çalışanlarını hedef gösteren, türlü çeşit adaletsizliklerle birbirine düşüren politikalarınızla sonuna kadar mücadele edecektir.

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

GAZİANTEP AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI GAZİANTEP ŞUBESi    

TÜRK SAĞLIK SEN GAZİANTEP ŞUBESİ