10.10.2014 AKADEMİK MESLEK ODALARINDAN UYARI…

Yanı başımızda bizi kuşatan savaş ve iç savaşlar, kronikleşen ve çözüme kavuşturamadığımız iç sorunlarımız! İşte bütün bunların sonuçları son bir haftadır ülkemizde tehlikeli bir biçime doğru yol almaya başladı.

Türkiye’de unuttuğumuz, anımsamak, görmek ve yeniden yaşamak istemediğimiz olaylar ve manzaralarla karşı karşıyayız.

Ölümler, çatışmalar, suikastler yine gündemimizde.

Endişeliyiz,

Tedirginiz,

Ve tabii ki fazlaca üzgünüz.

Güzel ve harika ülkemizin insanlarının bu yaşananları hak etmediğini düşünüyoruz.

YAŞANANLAR ANAYASAL GÖSTERİ HAKKI DEĞİL…

Gösteri ve ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu her zaman savunduk, bunun çağdaş her ülkede olduğu gibi böyle kalmasını savunmaya da devam edeceğiz.

Ancak ulusal değerlerimize, bayrağımıza, Atatürk’e, işyerlerine, okullara, kamu binalarına saldırmak anayasal ve insan hakkı olan gösteri hakkı olamaz.

Biliyoruz ki bu ülkenin ağır iç politik sorunları vardır. Ancak bu sorunları çözmenin yol ve yöntemi demokratik kural ve kuruluşlardan geçer. Bu basit politik ve hukuksal gerçeği bilmek ve buna göre davranmak zorundayız.

Sorunlarımıza çözüm aradığımız zor ve zahmetli yolu, etnik ve mezhep farklılıklarını öne çıkarmadan yürümek zorundayız.

Türkiye geçmişte yaşadığı kanlı ve karanlık günlerden acı deneyimler kazanmıştır. Ders aldığımız bu günleri şimdi de etnik farklılık kavramı eklenerek yaşamak istemiyoruz.

YÖNETİCİLERİ VE YÖNETİME TALİP OLANLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ…

Bizler Gaziantep Akademik Meslek Odaları olarak;

Tüm sivil toplum ve kanaat önderlerini, siyasal partilerimizi, yurttaşlarımızın ve kentimizin tansiyonunu düşürücü tavır almaya çağırıyoruz.

Kentimizin sakinlerini şehrimize sahip çıkmaya ve sağduyunun yanında olmaya davet ediyoruz.

İktidarı ve muhalefeti ile ülkemizi yönetenlere veya yönetime talip olanlara;

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün değerini ve güncelliğini hiç kaybetmeyen sözü olan ‘’Yurtta Barış, Dünyada Barış’’ ilkesi ile dış politikamızın geçmişte olduğu gibi daha sorunsuz bir çizgiye çekilmesine, bir haftadır yaşadığımız bu bunalımlı günlerden çıkış için kamuoyunu rahatlatacak çabalar içinde olmaya ve göreve çağırıyoruz.

İşlenen cinayetleri kınıyor, ölenlerin yakınlarını ve Halkımızı, sağduyuya, soğukkanlı olmaya ve sabır göstermeye, tahriklere kapılmama konusunda uyanık olmaya çağırıyoruz.

GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ