08.01.2015 BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞANLARININ KARARLI DURUŞU UMUT OLDU!

Birinci basamak sağlık çalışanları,TTB ve birinci basamakta örgütlü sendika ile derneklerin çağrısına uyarak 3 Ocak Cumartesi günü başlayan aile sağlığı merkezi (ASM) ve toplum sağlığı merkezi (TSM) nöbetlerine büyük oranda gitmedi, ASM’lerini açmadı. Çünkü Aile Hekimleri biliyor ki Cumartesinden sonra pazar nöbetleri gelecek, sonra bayram nöbetleri. En sonunda da 7/24 çalışma getirilecek. Başında bu gidişe dur demek gerekir, sonra iş işten geçer.Aile Hekimliği Sağlık Bakanlığı tarafından bitirilir.Dolayısı ile Aile Hekimleri hem işlerine hem de hastalarına sahip çıkmaktadırlar

Birinci basamakta çalışanlara, hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri fazla çalışma dayatmasında bulunan Sağlık Bakanlığı, bu ısrarından vazgeçmesi beklenirken, kapalı ASM’lere kolluk kuvvetlerini bile göndererek, yedek nöbetçileri telefonla arayarak, basın yoluyla tehditler savurarak baskıcı bir tutum sergilemiştir. Yani   Cebinizden para harcayarak fazla mesai olmaz. Bakanlık  fazla mesai istiyorsa gereğini de yapmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, ASM ve TSM çalışanlarının hastane acil nöbetlerine gitmeme tavrına, 12 Aralık iş bırakma, 29 Kasım ve 13 Aralık Ankara eylemlerine ve nihayet 3 Ocak Cumartesi nöbetlerinde gösterdikleri kararlı duruşa saygı göstermelidir, çalışanlarına esnek ve fazla çalışma dayatmalarından vazgeçmelidir. – Aile hekimliği belli bir nüfusa hizmet üzerine kurgulanmıştır. Herkese bakılırsa aile hekimliğinin bitirilmesine katkı sunulur. Sağlık Bakanlığının yanlışına ortak olunmuş olunur. – Cuma günü bakmadığınız hasta Cumartesi geldiğinde bakacaksınız, baktığınızda sizin ve hastanın aklından neler geçer kim bilir.?

ASM ve TSM’lerde çalışan hekiminden, hemşiresine, sekreterine, hizmetlisine yaklaşık 70 bin birinci basamak sağlık çalışanının esnek ve fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürdüğü haklı ve onurlu mücadelesi ülkemizin geleceği açısından umut olmuştur.

3 Ocak 2015 Cumartesi günü başlatılan keyfi nöbetlere gitmeme eylemi hak arama mücadelesi kapsamında demokratik bir eylemdir. Benzer demokratik eylemler sonrası Bakanlık tarafından yapılan soruşturma ve verilen cezaların yargı tarafından ‘çalışanların hak alma özgürlüğü çerçevesinde’ değerlendirdiğini, ceza verme kararlarının bozulduğunu hatırlatmak isteriz.
Cumartesi  gününün keyfi nöbetlerine gitmeme eyleminin hiçbir siyasi ideolojik yönü yok, sadece özlük haklarımız için mücadele veriyoruz.

Ancak idarenin baskıcı yöntemlerinin, çalışanların kararlı duruşu karşısında dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da işe yaramayacağı bilinmelidir.

Hekimlerimize yönelik her türlü baskıya karşı, birlikte karşı durma kararlılığıyla, odalarımıza henüz üye olmayan meslektaşlarımızı tabip odalarına üye olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bir sendikaya üye olunması da her çalışanın yararınadır

Haklarımız için yürüttüğümüz mücadelede yanımızda yer alan, bizlere destek veren halkımıza da teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur .

Dr. Hamza Ağca

Gaziantep Tabip Odası Başkanı