Aile Hekimliği

Hollanda’da Aile Hekimliği

İngiltere’de Aile Hekimliği

Videoya Git

Son yıllarda sağlık bakanlığının aile hekimlerine karşı ilgili hukuka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde başlatmış olduğu nöbet görevleri ile ilgili hukuk büromuza sorular gelmektedir. Öncelikle gerek Danıştay kararları gerek anayasa mahkemesinin bazı kararları gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bazı kararlarına göre aile hekimlerine bu şekilde nöbet görevlerinin verilmesi adalete aykırılık teşkil etmektedir. Aile hekimlerimize bu şekilde nöbet görevlerinin verilmesine karşılık aile hekimlerimizin nöbete gitmemesi üzerine uygulanan aleyhe idari işlemler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesinde yer alan dernek kurma ve toplantı özgürlüğü hakkına aykırılık teşkil etmektedir.

Söz konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da bu tür nöbete gitmeme faaliyetlerinin sendikal bir eylem olduğu önemle belirtilmiştir. Nitekim ILO’nun 151 No’lu sözleşmesine göre  bu tür faaliyetler örgütlenme özgürlüğü kapsamında yer almaktadır. BM İnsan Hakları Sözleşmesinde de bu tür durumlara önemle değinilmiştir.

Ayrıca aile hekimlerimize uygulanan ve legal hale getirilmeye çalışılan bu nöbet baskıları,  Uluslararası Sözleşmelerde ve Uluslararası Mahkeme kararlarında genel kabul görmüş ilkeler olan çalışma özgürlüğü ve dinlenme hakkı gibi ilkelere de aykırıdır.

Yine Anayasa Mahkemesinin son yıllarda vermiş olduğu kararlarda da,  Aile hekimlerinin nöbete gitmeme eylemlerine karşı uygulanan idari işlemlerin Anayasal Hakların ihlali anlamına geldiği ve bu tür idari işlemlerin yasal olmadığı da ayrıca belirtilmektedir.

Bu anlamda Aile Hekimlerinin nöbete gitmemeleri sebebiyle aile hekimlerine verilen puan cezası işlemlerine karşı öncelikle valiliklere itiraz etmeleri ve valilikler tarafından itiraz dilekçelerinin kabul edilmemesi halinde 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde Yürütmeyi Durdurma İstekli dava açmalarını aile hekimi arkadaşlarımıza tavsiye etmekteyiz. İdare Mahkemelerinde bu şekilde davaların açılması halinde gider olarak yaklaşık 260 TL civarında bir masraf gitmektedir. Fakat bu masrafa dava sonu söz konusu olabilecek yaklaşık 230 TL’lik temyiz harcı dâhil değildir.

Sonuç olarak bu konu ile ilgili yardım ihtiyacı olan aile hekimlerimize Gaziantep Kilis Tabip Odası Hukuk bürosu olarak hukuki yardımda bulunacağız ve bulunmaya da devam edeceğiz…

Saygılarımızla.
 ASM DOKTOR VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNE: 

Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih :25 Ocak 2013 Sayı:28539

http://ailehekimligi.gov.tr/images/stories/Mevzuat/Aile_Hekimligi_Uygulama_Yonetmeligi_25_Ocak_2013.pdf