15.12.2016 – GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

Suriye sınırlarında bulunan Cerablus yerleşim yerinde Sağlık Bakanlığımız tarafından hastane kurulduğu bilgisini basından öğrenmiş bulunmaktayız.

1-Böyle bir hastane hizmet vermekte midir?

2-Hekim görevlendirilmesi hangi kanuna göre yapılmaktadır.

3-Hekim görevlendirilmesi sadece Gaziantep’te çalışan hekimlerden mi yapılmaktadır.

4-Görevlendirilen hekimlerin

a-Barınma

b-Korunma (Güvenlik)

c-İaşe

d-Özlük hakları vs. nasıl sağlanmaktadır?

Meslektaşlarımızla ilgili yapılan görevlendirmeler in  yasal çerçevesi, can güvenlikleri ile ilgili alınan tedbirler ve  yukardaki konular hakkında tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz.

            Gereğini bilgilerinize sunarız.

Yönetim Kurulu Adına

Dr. Hamza AĞCA

Tabip Odası Başkanı

 

Gereği:

1-Gaziantep Valiliği

2-Gaziantep Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği

Bilgi:

1-Sağlık Bakanlığı

2-Türk Tabipleri Birliği