13.07.2016 – Tabip Odası Olarak, İl Halk Sağlığı Müdürüğü İle Görüşme

Olumlu ve samimi bir görüşme oldu.
1- TSM hekimlerinin görevlendirilmelerinde adaletsizlik olduğunu ve kurum idarecilerinin hekime yaklaşım tarzlarının uygun olmadığı, hekime yakışır bir yaklaşım sergilenmediği ve mobbing uygulandığı, bunun da bazı meslektaşlarımız üzerinde çok ciddi psikolojik sıkıntılara yol açtığını ilettik.
2- Çevre İl Müdürlüğünün ASM denetimlerine çıktığını, hastane denetleme formuyla denetleme yaptığını, cezalandırma ile tehdit ettiklerini beyan ettik.
3- Sağlık meslek lisesi Stajer öğrencilerinin pratik eğitimleri ile ilgili ve idari, mali, hukuki sorunlardan bahsettik.
4- Defin nöbetleri konusunda Danıştay kararına rağmen gerekli düzenlemenin yapılmamasını anlamaya çalıştık.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr Mustafa Tanrıverdi ise :Denetim ekibinde yer alan dört hekim dışında tüm hekimlere geçici görevin yazıldığını beyan etti, denetim hususunda her defasında başka bir hekim görevlendirmenin saha açısından sıkıntı olduğunu, bu nedenle böyle bir yol izlediğini belirtti. İl Çevre müdürüyle görüşeceğini ifade etti.

Valiliğin talimatı ile son sınıfları hastanelere gönderildiğini ,diğerleri için de İl Sağlık Müdürlüğü’nün sözleşme yaptığını, bu konuda aile hekimlerinin sözleşme imzalamamasını, sözleşmenin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından imzalanacağını, bu konuda idari ve mali sorumluluğumuzun olmadığını bildirdi. Defin nöbetleri konusunda Belediye ile görüşüldüğünü ,belediyenin farklı yorumladığını, zamanla çözüme kavuşacağını beklediklerini söyledi.

Görüşme sonrası il çevre Müdürü ile görüşülmesi gerektiği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile de defin nöbetlerinin ,sorun olan ilçeler açısından, görüşülmesi gerektiği yönetim kurulumuzca değerlendirildi.

Aile Hekimliği, İlimizdeki Suriyelilerin sağlık sorunlar, aşılamalar, genel hekimlik etiği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduktan sonra Kurumlar arası iletişimin artarak sürmesi konusunda niyet beyanı ile toplantı sonlandı.

DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI